Cercul de muzică uşoară vocală şi instrumentală

   “Tinerei generații ȋi recomand muncă, cinste şi altruism şi aş mai adăuga cât mai multă modestie (…)Valorile adevărate nu pot fi ȋmpiedicate de a ieşi la iveală.” George Enescu, 1931

    Cercul de muzică uşoară vocală şi instrumentală ȋşi propune dobândirea achizițiilor de bază privind tehnica vocală şi formarea unei interpretări artistice a cântului ȋn vederea practicării cântului vocal solo, ȋn grup, formație, cor: